Згода На Обробку Персональних Даних

Цим документом я надаю свою вільну та безумовну згоду на обробку Європейською Бізнес Асоціацією моїх персональних даних, які будуть повідомлені Європейській Бізнес Асоціації мною особисто та (або) моїм роботодавцем (зокрема, прізвище, ім"я, по-батькові, місце роботи, посада, контактні та інші анкетні дані), зокрема, у базі персональних даних Європейської Бізнес Асоціації "База персональних даних контрагентів Європейської Бізнес Асоціації та інших фізичних осіб" будь-яким та всіма способами згідно з Законом України "Про захист персональних даних" з метою представлення та захисту законних інтересів членів Асоціації в центральних та місцевих органах влади України, іноземних та міжнародних організаціях, а також з метою надсилання Європейською Бізнес Асоціацією кореспонденції поштою та електронною поштою.

Європейська Бізнес Асоціація вправі передавати мої персональні дані третім особам для їх обробки відповідно до вказаної мети обробки. Європейська Бізнес Асоціація буде використовувати персональні дані згідно з Законом України "Про захист персональних даних".

Підтвердження щодо письмового повідомлення:

У зв"язку із включенням моїх персональних даних до бази персональних даних цим також підтверджую, що мене письмово повідомлено про мету збору даних та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також письмово повідомлено про мої права згідно з Законом України "Про захист персональних даних":

  • право знати про місцезнаходження бази персональних даних "База персональних даних контрагентів Європейської Бізнес Асоціації та інших фізичних осіб", її призначення та найменування, місцезнаходження власника (Європейська Бізнес Асоціація) цієї бази або доручити отримання цієї інформації уповноваженій особі;
  • право отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних "База персональних даних контрагентів Європейської Бізнес Асоціації та інших фізичних осіб";
  • право на доступ до своїх персональних даних, що містяться у базі персональних даних "База персональних даних контрагентів Європейської Бізнес Асоціації та інших фізичних осіб";
  • право отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у базі персональних даних "База персональних даних контрагентів Європейської Бізнес Асоціації та інших фізичних осіб", а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
  • право пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки його персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
  • право пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення його персональних даних будь-яким власником та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  • право на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію;
  • право звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
  • право застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.